အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်

Home 2

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Read More

အခမ်းအနားများ

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအဝေး(၂/၂၀၂၂) ( ၁၉-၉-၂၀၂၂ )

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအဝေး(၂/၂၀၂၂) အား ၁၉-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၂) ( ၁၄-၁-၂၀၂၂ )

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၂) ကျင်းပပြုလုပ်မှု

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်(၁/၂၀၂၀) ( ၂၈-၇-၂၀၂၀ )

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်(၁/၂၀၂၀) ကျင်းပပြုလုပ်မှု

Read More

ဆက်စပ်သတင်းများ

Read More

ဘယ်လိုငွေကြေးခဝါချကြသလဲ နှင့် ဘာလို့ ငွေကြေးခဝါချမှု လို့ခေါ်ကြသလဲ? (မြန်မာဘာသာပြန် အသိပညာပေး Video Clip - 04:46 Minutes)

ငွေကြေးခဝါချမှုအဆင့်(၃)ဆင့် (မြန်မာဘာသာပြန် အသိပညာပေး Video Clip - 02:14 Minutes)