အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်

Local News

 

ပြည်တွင်းသတင်းများ

ကုန်သွယ်မှုအပေါ်အခြေပြုသည့်ငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး(၃၀-၈-၂၀၂၃)

၃၀-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့ ၁၃၃၀ ချိန်မှ ၁၆၁၅ ချိန်ထိ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ရုံး၊ အစည်းအဝေး

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁၅-၈-၂၀၂၃)

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့  ဒုတိယဥက္

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁၀-၈-၂၀၂၃)

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ 

အာရှ-ပစိဖိတ်ပူးတွဲအဖွဲ့(APJG)ထံ (၄)လလျှင် တစ်ကြိမ် ပေးပို့တင်ပြလျက်ရှိသည့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ ညှိနှိုင်းရေးသားခြင်း အစည်းအဝေး (၂၄-၇-၂၀၂၃)

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ အာရှ-ပစိဖိတ်ပူး

အာရှ-ပစိဖိတ်ပူးတွဲအဖွဲ့(APJG)သို့ ပေးပို့မည့် အစီရင်ခံစာမူကြမ်းရေးသားခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေး (၁၁-၇-၂၀၂၃)

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်း ထားသေ

ကုန်သွယ်မှုအပေါ်အခြေပြုသည့်ငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး(၇-၇-၂၀၂၃)

၇-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့ ၀၉၀၀ ချိန်မှ ၁၁၀၀ ချိန်ထိ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ရုံး၊ အစည်းအဝေးခ