အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်

International Cooperation

 

နိုင်ငံတကာနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသတင်း

အာရှပစိဖိတ်ပူးတွဲအဖွဲ့ (Asia Pacific Joint Group- APJG) ၏ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး - Zoom Meeting (23 Aug 2022)

(၂၃-၈-၂၀၂၂) ရက် (၁၄၃၀)အချိန်မှ (၁၈၃၀)အချိန်ထိ ကျင်းပခဲ့သည့် အာရှပစိဖိတ်ပူးတွဲအဖွဲ့   (Asia Pacifi

အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ (Asia Pacific Group on Money Laundering - APG) ၏မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး - Zoom Meeting (26 to 28 July 2022)

(၂၆-၇-၂၀၂၂) ရက်နေ့ မှ (၂၈-၇-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက