အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်

Awareness

 

အသိပညာပေးမှုများ

ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံးတွင် ကျင်းပသည့် AML/CFT ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ (၂၈-၁-၂၀၂၄)

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်တ

ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအတွက် AML/CFT ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း(၇/၂၀၂၃) (၁၂-၁၂-၂၀၂၃ မှ ၁၄-၁၂-၂၀၂၃)

ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး

ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအတွက် AML/CFT ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း(၆/၂၀၂၃) (၁၃-၁၁-၂၀၂၃ မှ ၁၅-၁၁-၂၀၂၃)

ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး

Risk-Based Supervision သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း (၂၅-၁၀-၂၀၂၃)

Risk-Based Supervision ဆိုင်ရာ သင်တန်းအား ၂၅-၁၀-၂၀၂၃ ရက်နေ့ ၁၀၃၀ ချိန်မှ ၁၆၀၀ ထိ မြန်မာနိုင်ငံတော

ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအတွက် AML/CFT ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း(၅/၂၀၂၃) (၁၀-၁၀-၂၀၂၃ မှ ၁၂-၁၀-၂၀၂၃)

ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် ကုန်သွယ်မှုအပေါ်အခြေခံသည့်ငွေကြေးခဝါချမှု(TBML) ဆိုင်ရာအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခြင်း (၉-၁၀-၂၀၂၃)

၉-၁၀-၂၀၂၃ ရက်နေ့ ၀၉၀၀ ချိန်မှ ၁၆၃၀ ချိန်ထိ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ခေါင်းဆ

ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအတွက် AML/CFT ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း(၄/၂၀၂၃) (၁၂-၉-၂၀၂၃ မှ ၁၄-၉-၂၀၂၃)

ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး

တောင်သူလယ်သမားများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်-မန္တလေး (လှိုင်သာယာဘဏ်ခွဲ) တွင် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာသင်ခန်းစာပို့ချခြင်း (၁၁-၉-၂၀၂၃)

၁၁-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့ ၁၃၀၀ ချိန် မှ ၁၅၀၀ ချိန်ထိ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှ ရဲမှူး ကြူက