အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်

International Cooperation

 

နိုင်ငံတကာနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသတင်း

အာရှ-ပစိဖိတ်ပူးတွဲအဖွဲ့ Asia Pacific Joint Group(APJG) ၏ မျက်နှာချင်းဆိုင်အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခြင်း(၁၀-၅-၂၀၂၃)

၁၀-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ မကာအိုမြို့၌ အာရှပစိဖိတ်ပူးတွဲအဖွဲ့(APJG) မှ မြန်မ

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ မကာအို ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း (၈-၅-၂၀၂၃)

၈-၅-၂၀၂၃ ရက် ၁၁၀၀ အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ မကာအို

အာရှပစိဖိတ်ပူးတွဲအဖွဲ့ (Asia Pacific Joint Group- APJG) ၏ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး - Zoom Meeting (23 Aug 2022)

(၂၃-၈-၂၀၂၂) ရက် (၁၄၃၀)အချိန်မှ (၁၈၃၀)အချိန်ထိ ကျင်းပခဲ့သည့် အာရှပစိဖိတ်ပူးတွဲအဖွဲ့   (Asia Pacifi