အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်

Heads Of MFIU

ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ

ရဲမှူးကြီး စစ်အေး

ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ၁-၁-၂၀၀၄ မှ ၄-၈-၂၀၁၁ ရက်နေ့အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။

 

 

ရဲမှူးချုပ် စိုးမြိုင်

ငွေကြေးဆိုင်ရာမှုခင်းတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့၊ တပ်ဖွဲ့မှူး၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ၅-၈-၂၀၁၁ မှ ၄-၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။

 

 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မောင်မောင်ကျော်၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ၅-၁-၂၀၁၅ မှ ၅-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။

ရဲမှူးချုပ် ကျော်ဝင်းသိန်း

ငွေကြေးဆိုင်ရာမှုခင်းတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့၊ တပ်ဖွဲ့မှူး အဖြစ် ၃၁-၃-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ၆-၁၀-၂၀၁၆ မှစတင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ကာ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။

ရဲမှူးချုပ် တင်အောင်ဝင်း

ငွေကြေးဆိုင်ရာမှုခင်းတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့၊ တပ်ဖွဲ့မှူး၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ၂၇-၃-၂၀၂၀ မှ ၁၄-၄-၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။

ရဲမှူးချုပ် မျိုးသူစိုး

ငွေကြေးဆိုင်ရာမှုခင်းတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့၊ တပ်ဖွဲ့မှူး၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ၁၅-၄-၂၀၂၁ မှ ယနေ့အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။