အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံးတွင် ကျင်းပသည့် AML/CFT ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ (၂၈-၁-၂၀၂၄)

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်တ

ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအတွက် AML/CFT ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း(၇/၂၀၂၃) (၁၂-၁၂-၂၀၂၃ မှ ၁၄-၁၂-၂၀၂၃)

ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး

AML/CFT skills Training for Competent Authorities (7/2023) (12-12-2023 to 14-12-2023)

Anti-Money Laundering and countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) skill training for Comp

AML/CFT skills Training for Competent Authorities (6/2023) (13-11-2023 to 15-11-2023)

Anti-Money Laundering and countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) skill training for Comp

ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအတွက် AML/CFT ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း(၆/၂၀၂၃) (၁၃-၁၁-၂၀၂၃ မှ ၁၅-၁၁-၂၀၂၃)

ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး

Risk-Based Supervision သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း (၂၅-၁၀-၂၀၂၃)

Risk-Based Supervision ဆိုင်ရာ သင်တန်းအား ၂၅-၁၀-၂၀၂၃ ရက်နေ့ ၁၀၃၀ ချိန်မှ ၁၆၀၀ ထိ မြန်မာနိုင်ငံတော

Risk-Based Supervision Awareness Training at Central Bank of Myanmar (Nay Pyi Taw) (25-10-2023)

On 9-10-2023,1030 to 1600, Risk-Based Supervision awareness training was held on 25-10-2023 from

AML/CFT skills Training for Competent Authorities (5/2023) (10-10-2023 to 12-10-2023)

Anti-Money Laundering and countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) skill training for Comp