အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်

Competence authority

 

ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၉၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး၍ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်များအား သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများက လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ကြီးကြပ်ရန် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအဖြစ် အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများအား တာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်-

(က) အမိန့်အမှတ်(၄/၂၀၁၇) ဖြင့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများ၊ အာမခံလုပ်ငန်းများ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ၏ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖြစ် စီမံကိန်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် တို့အားလည်းကောင်း၊

(ခ) အမိန့်အမှတ်(၁/၂၀၂၂) ဖြင့် ရှေ့နေများ၊ နိုထရီပတ်ဘလစ်များ၊ ဥပဒေဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများ ၏ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖြစ် ရှေ့နေရှေ့ရပ်နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန(ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး) ၊ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ၊ အဖိုးတန်သတ္တုရောင်းဝယ်သူများ၏ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖြစ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၊ ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်သူများ၏ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖြစ် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း ၊ စာရင်းကိုင် များ၏ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ တို့အားလည်းကောင်း တာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။