အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်

Vision & Mission

မျော်မှန်းချက်ခံယူချက်

မြန်မာနိုင်ငံ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏မျော်မှန်းချက်ခံယူချက် (Vision) မှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများက ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတို့မှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံတော်၏ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကဏ္ဍများတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

 

ရည်ရွယ်ချက်

အဆိုပါမျော်မှန်းချက်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်ရန် အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များ (Mission) ကို ချမှတ်ထားရှိ ပါသည်

(က). နိုင်ငံတော်ကလက်ခံထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်အညီ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးကို ဆောင်ရွက်ရန်။

(ခ). ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာမူလပြစ်မှုများကို ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ရန်နှင့် ဆင့်ပွားပေါ်ပေါက်နိုင်သည့် ပြစ်မှုများကို ကာကွယ်ဟန့်တားရန်။

(ဂ). အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို ကာကွယ်ဟန့်တားရန်နှင့် ဆက်နွယ်သည့် ငွေကြေးပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ရန်။

(ဃ). ဖျက်အားပြင်းလက်နက်များပြန့်ပွားရေးအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို ကာကွယ် ဟန့်တားရန်နှင့် ဆက်နွယ်သည့် ငွေကြေးပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ရန်။

(င). ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် မူလပြစ်မှုများ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။;

(စ). ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် မူလပြစ်မှုများ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများ၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။